Future Sermons

October 13, 2019
Speaking the Last Word
Genesis 50:15-21: John 11:25-26
Rev. Dr. Karl Kling

October 20, 2019
For King and Community
Mark 1:14-15; Revelation 21:1-5
Rev. Dr. Karl Kling

October 27, 2019
Like a Good Neighbor
Leviticus 19-18: Luke 10:25-37
Rev. Dr. Karl Kling


November 3, 2019
Jesus & Zacchaeus
Romans 5:6-8; Luke 19:1-10
Rev. Dr. Karl Kling

November 10, 2019
Lost & Found
Isaiah 53:5-6: Luke 15:1-10
Rev. Dr. Karl Kling

November 17, 2019
Right Relationship
Jeremiah 23:5-6; Luke 18:9-14
Rev. Dr. Karl Kling

 

November 24, 2019
First & Last
John 18:33-37; Revelation 1:4-8
Rev. Dr. Karl Kling


December 1, 2019
Getting Ready for Christmas
Isaiah 2:1-5; Matthew 24:36-44
Rev. Dr. Karl Kling

December 8, 2019
Making a Straight Path for Christmas
Isaiah 11:1-5; Matthew 3:1-12
Rev. Dr. Karl Kling

December 15, 2019
Healing for Christmas
Isaiah 35:5-10; Matthew 11:2-6
Rev. Dr. Karl Kling

December 22, 2019
Together for Christmas
Isaiah 7:10-14; Matthew 1:18-25
Rev. Dr. Karl Kling

December 24, 2019
For Unto Us a Child is Born
Isaiah 9:6-7; Luke 2:1-14
Rev. Dr. Karl Kling

December 29, 2019
Christmas in Word & Song
Luke 2:22-40
Rev. Dr. Karl Kling